FR
NL

Handelsfonds overlaten :
een handeling die voorbereid moet worden

Het is beslist: U stopt met uw activiteit en wenst die te verkopen. U heeft dus een handelsfonds om over te laten. De sleutelvraag is: Hoe kan u die het best evalueren om er de grootste waarde van uit te halen door zowel helemaal eerlijk te zijn en respect te hebben voor de overnemer?

Bij elke overlating van een bedrijf of zaak, is de evaluatie van het handelsfonds de belangrijkste stap. Als u de prijs te hoog vastlegt, zal u eventuele kopers ontmoedigen. Daarentegen als u te laag mikt, zal u de jarenlange werkvruchten verliezen.

Het is één van onze specialiteiten bij Argus Handelszaken en Ondernemingen : de kennis van zaken op vlak van verkoop van handelsfondsen. Om over uw overlatingsproject te praten en om te genieten van onze adviezen, contacteren ons zonder te wachten.

Raadpleeg onze catalogus van zaken die te koop staan

De methodieke evaluatie van het handelsfonds

Hoe kan u correct uw handelsfonds evalueren ?
Als eerste moet men alle opbouwende elementen van het handelsfonds identificeren, idealiter met bekwame professionelen.

Waarom?
Enerzijnds omdat deze term op juridisch vlak zeer breed omschreven kan worden. Ten gevolge: de inhoud ervan kan heel erg variëren van de ene zaak tot de andere.

Anderzijds omdat wat we noemen ‘’handelsfonds’’ samengesteld is uit materiële en immateriële elementen. Heel wat ondernemers hebben de neiging om de immateriële elementen te negeren omdat deze per definitie minder tastbaar zijn.

Men moet een juiste waarde kunnen vinden voor elk element die het handelsfonds samensteld. De ondernemer die alleen handelt en dus sterk betrokken is op emotioneel vlak, ondervindt vaak problemen om een juiste waardeschatting te berekenen voor elk element.

Stel u voor wat een ondernemer moet voelen na 30 jaar investering in zijn zaak en dat hij een waarde moet plakken aan zijn activiteit.

Niet simpel!

De toevlucht tot experten die uw handelsfonds evalueren: de oplossing

Na een observatie van meer dan 35 jaar in de overname- en overlatingsmarkt, hebben we bij Argus een echte deskundigheid ontwikkelt in het evalueren van handelsfondsen. Onze geloofsovertuiging: de zaak van de klant maximaal waarderen met respect voor het professionele ethiek.

Hoe?
Wij scannen uw activiteit met behulp van een objectief analyse schema met alle indicatoren die de waarde van uw bedrijf of zaak kunnen bepalen.

Dankzij onze jarenlange aanwezigheid in de Benelux en op de Franse markt vergelijken wij die informatie met de huidige markttrends. Dit laat ons toe om heel precies de waarde van uw zaak te evalueren dankzij de externe en interne criteria.

U wilt genieten van een echte deskundigheid om het beste profijt uit uw onderneming of zaak te halen? Contacteer vrijblijvend onze adviseurs.

Om verder te gaan, kan u ook dit lezen:

- Bedrijf overlaten:een keuze of reden

- Overlating van een zaak:de handleiding